Electrical Engineering

Bij deze klant, actief in de food and beverage sector, bestond de opdracht eruit om hun elektrische besturingen in kaart te brengen en de oude elektrokasten + schema’s te updaten.

De elektrokasten werden ter plaatse gecontroleerd of deze nog voldeden aan de geldende eisen en de schema’s werden vervolgens gemaakt met Eplan.

Uiteindelijk ontstond er zo een up to date bordenboom en konden we ook aangeven welke borden we effectief moesten vervangen.

Oplossingen

  • Elektrische besturingen in kaart te brengen
  • Oude elektrokasten en schema’s updaten

Uiteindelijk ontstond er zo een up to date bordenboom en konden we ook aangeven welke borden we effectief moesten vervangen.